Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
Encyklopedia PWN
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
w Polsce państwowa jednostka organizacyjna, podlegająca nadzorowi ministra polityki społecznej;
ZUS stwierdza i ustala obowiązek ubezpieczenia społecznego, ustala uprawnienia do świadczeń i zasady ich wypłacania, pobiera składki na ubezpieczenie społeczne, prowadzi rozliczenia z zakładami pracy i inne jednostkami z tytułu wypłacanych przez nie świadczeń podlegających finansowaniu przez ZUS, kontroluje wykonanie przez zakłady pracy oraz terenowe organy administracji państwowej obowiązków w zakresie ubezpieczenia społecznego; ZUS inicjuje i może finansowo wspierać działalność zmierzającą do zapobiegania zachorowaniom, inwalidztwu, wypadkom oraz działalność rehabilitacyjną, zwłaszcza w zakresie: edukacji zdrowotnej, wspomagania ośrodków rehabilitacji zawodowej, ośrodków szkolenia inwalidów i tworzenia dla nich miejsc pracy oraz rozwijania produkcji protez i in. sprzętu rehabilitacyjnego; ZUS jest dla inwalidów dysponentem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia