Ubezpieczalnia Społeczna
 
Encyklopedia PWN
Ubezpieczalnia Społeczna,
instytucja ubezpieczeń społecznych w Polsce, powołana 1934 na mocy ustawy z 1933 ujednolicającej system ubezpieczeń zamiast Kasy Chorych;
w celu organizowania i zapewnienia lecznictwa dla osób pracujących ubezpieczonych oraz członków ich rodzin; świadczenia Ubezpieczalni Społecznej obejmowały bezpłatną pomoc lekarską (ambulatoryjną i szpitalną) oraz zaopatrzenie w leki, a ponadto pracownikom fizycznym zapewniały część wynagrodzenia w wypadku choroby i niezdolności do pracy oraz rentę w razie nabycia inwalidztwa (od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nadzorował Ubezpieczalnię Społeczną); Ubezpieczalnia Społeczna nie zapewniała bezpłatnej opieki lekarskiej większości robotników rolnych; po 1945 Ubezpieczalnia Społeczna wznowiła działalność, 1951 jej funkcje przejął Zakład Lecznictwa Pracowniczego, od 1952 wchodzący w skład państwowej służby zdrowia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia