Unia Gospodarcza i Walutowa
 
Encyklopedia PWN
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW, UGiW),
przedsięwzięcie integracyjne w ramach Unii Europejskiej, w wyniku którego wprowadzono jednolitą europejską walutę, euro.
UGW została poprzedzona inicjatywami zmierzającymi do ustanowienia unii walutowej w ramach EWG, jakimi były: utworzenie tzw. systemu węża walutowego (1972) i Europejskiego Systemu Walutowego (1979) ze wspólną jednostką rozliczeniową ECU (European Currency Unit). Zgodnie z założeniami zawartymi w Traktacie o Unii Europejskiej powołanie UGW zrealizowano w 3 etapach; do końca 1993 zakończono zasadniczo tworzenie jednolitego wewnętrznego rynku UE; w 2. etapie (1994–98) m.in. utworzono Europejski Instytut Walutowy, 1998 przekształcony w Europejski Bank Centralny oraz ustalono stałe kursy wymiany między walutami narodowymi a euro; 1 I 1999 w państwach UE, które spełniły warunki dotyczące stanu finansów narodowych i kryteria polityki budżetowej oraz zdecydowały się na uczestniczenie w UGW, wprowadzono euro jako walutę do rozliczeń w formie bezgotówkowej; I–II 2002 w 12 (spośród 15 państw UE) do obiegu wprowadzono banknoty i monety euro, które zastąpiły odtąd waluty narodowe; od 2002 do UGW należą: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy; od 2007 Słowenia, od 2008 Cypr i Malta, od 2009 Słowacja, od 2011 Estonia, od 2014 Łotwa, od 2015 Litwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia