Jednolity akt europejski
 
Encyklopedia PWN
Jednolity akt europejski, ang. Single European Act,
traktat między państwami Wspólnot Eur., zawarty II 1986, wszedł w życie 1 VII 1987;
wprowadził pierwsze istotne zmiany do traktatów rzym. z 1957 (o utw. EWG i Euratomu); m.in. zobowiązał państwa do utw. jednolitego rynku wewn. do końca 1992, rozszerzył zakres wspólnej polityki EWG, stworzył podstawy traktatowe dla współpracy polit. państw Wspólnot oraz działania Rady Eur., zwiększył uprawnienia Parlamentu Eur. w procesie legislacyjnym i kompetencje wykonawcze Komisji Wspólnot Europejskich.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia