Plevena plan
 
Encyklopedia PWN
zgłoszony 26 X 1950 przez premiera Francji R. Plevena, przewidywał powołanie, przez wydzielenie kontyngentów z armii krajowych, ponadnar. armii eur. (kontyngent z RFN, nie mającej wówczas własnej armii, miał pochodzić z bezpośredniego poboru); 27 V 1952 Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy podpisały traktat o powołaniu do życia EWO, który nie został ratyfikowany przez Francję i nie wszedł w życie; warunki stworzenia ram instytucjonalnych dla idei tzw. jedności polit., w którą wpisywały się również wysiłki na rzecz stworzenia jednolitych eur. sił zbrojnych, zaistniały 1969, po ustąpieniu gen. Ch. de Gaulle’a z urzędu prezydenta; do koncepcji p.P. nawiązywała międzyrządowa Eur. Współpraca Polit., która uzyskała podstawy prawne dopiero w Jednolitym akcie europejskim (1986); p.P. stanowił także inspirację dla twórców Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (1992).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia