Europejski Instytut Walutowy
 
Encyklopedia PWN
Europejski Instytut Walutowy, ang. European Monetary Institute (EMI),
organ UE zrzeszający centralne banki krajów członkowskich, założony 1 I 1994, z siedzibą we Frankfurcie n. Menem;
zastąpił Radę Gubernatorów Banków Centralnych Unii Europejskiej i przejął funkcje Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej; był to II etap tworzenia unii monetarnej i ekonomicznej; środki finansowe Europejskiego Instytutu Walutowego stanowią udziały wnoszone przez banki centralne w wysokości zależnej od wielkości PKB (najwięcej Niemiecki Bank Federalny — 22,55%); celem Instytutu było prowadzenie działań zmierzających do utworzenia Europejskiego Systemu Banków Centralnych, prowadzenie wspólnej polityki monetarnej krajów członkowskich oraz wprowadzenie wspólnej waluty w ramach III etapu integracji; pełnił też funkcję instytucji doradczej w dziedzinie polityki makroekonomicznej; nadzorował funkcjonowanie Europejskiego Systemu Walutowego; 1998 został przekształcony w Europejski Bank Centralny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia