Europejski Fundusz Współpracy Walutowej
 
Encyklopedia PWN
Europejski Fundusz Współpracy Walutowej,
instytucja finansowa EWG, utworzona IV 1973 na podstawie Raportu Wernera podczas pierwszej, zakończonej niepowodzeniem próby utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej;
na rachunkach Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej państwa członkowskie Europejskiego Systemu Walutowego zdeponowały 20% swoich rezerw walutowych oraz złota; dla utrzymania równowagi bilansowej miał prawo oferować państwom członkowskim krótkoterminowe kredyty; zlikwidowany 1 I 1994; jego funkcje przejął Europejski Instytut Walutowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia