Togo. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Togo. Ustrój polityczny.
Republika; konstytucja z 1992, zaaprobowana w referendum, ostatnio modyfikowana 2002. Głową państwa jest prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym na 5 lat. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Nar., liczącego 81 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych, 5-letnią na kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, powoływanym przez prezydenta spośród większości parlamentarnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia