Togo. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Togo. Warunki naturalne.
Terytorium Togo rozciąga się w kierunku południkowym na ok. 600 km, w kierunku równoleżnikowym na 50–100 km. Większą część powierzchni zajmują wyżyny i niewysokie pasma górskie (Togo — do 986 m, Agou); na południu aluwialna nizina nadbrzeżna, oddzielona od płaskiego, słabo rozczłonkowanego wybrzeża licznymi lagunami; na północy wąska nizina w dolinie rz. Oti. Klimat podrównikowy wilgotny, na północy — monsunowy; średnia roczna suma opadów najniższa (700–800 mm) w strefie przybrzeżnej, a najwyższa (1300–1700 mm) na wyżynach w środkowej części kraju; dwie pory deszczowe (marzec–czerwiec i wrzesień–listopad) na południu, jedna (kwiecień–lipiec) na północy; deszcze ulewne, burzowe; w porach suchych znad Sahary wieje suchy, gorący wiatr — harmattan; średnia temp. miesięczna od 25–27°C w lipcu, sierpniu, do 28–32°C w marcu, kwietniu. Rzadka sieć rzeczna; rzeki krótkie (najdłuższe: Oti na północy, Mono na południu) o b. dużych wahaniach wodostanów. Dominującą formacją roślinną jest sawanna; w górach i dolinach rzek — lasy (26% pow.); na wybrzeżu spotyka się namorzyny (mangrowe). Ochroną prawną objęto 8% pow. kraju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia