Togo. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Togo. Gospodarka.
Kraj słabo rozwinięty gospodarczo; produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 800 dolarów USA (2007). Podstawą gospodarki jest rolnictwo — wytwarza 37,3% produktu krajowego brutto (2004) i zatrudnia ok. 60% zawodowo czynnych (2000); ziemie uprawne zajmują ok. 48%, pastwiska trwałe — 18%, lasy i sawanny lesiste — 25% powierzchni kraju, podstawowe uprawy żywieniowe: maniok (725 tys. t, 2005), jams (570 tys. t), ryż, kukurydza, sorgo, na północy — proso; na eksport uprawia się kawowiec, bawełnę oraz orzeszki ziemne, orzeszki karité, kakaowiec (dawniej głównie uprawa eksportowa); hodowla trzody chlewnej na południu, bydła na północy; hoduje się też owce i kozy; połowy ryb w lagunach i na morzu. Togo posiada jedne z największych na świecie złóż fosforytów (na południu w Akoupamé i Hahotoé) — wydobycie 2 mln t, 2000; eksploatuje się także wapienie, sól; produkcja energii elektrycznej (176 mld kW·h, 2005) w elektrowniach wodnych. Przemysł przetwórczy wytwarza 20,4% produktu krajowego brutto, obejmuje głównie niewielkie zakłady spożywcze (olejarnie, palarnie kawy, browary, wytwórnie napojów) i włókiennicze oraz cementownie; rzemieślniczy wyrób tkanin, produktów z liści palmowych i słomy, garncarstwo. Turystyka głównie na wybrzeżu; w 2005 kraj odwiedziło 61 tys. turystów zagranicznych; wpływy z turystyki 26,0 mln dolarów USA. Sieć komunikacyjna słabo rozwinięta; wąskotorowe linie kolejowe (długość 568 km) głównie w południowej części kraju; 7,5 tys. km dróg kołowych, w tym 32% o utwardzonej nawierzchni; główny port morski i lotniczy w Lomé, port wywozu fosforytów — Kpemé. Łączność telefoniczna ograniczona; 82,1 tys. abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 708 tys. telefonów komórkowych (2006). Bilans handlu zagranicznego jest ujemny; wartość eksportu 690 mln dolarów USA, importu 1,2 mld dolarów USA (2007); wywóz cementu, fosforytów, kawy, bawełny, kakao; import maszyn i środków transportu, produktów naftowych, żywności; główni partnerzy handlowi: Ghana, Burkina Faso, Francja, Chiny, Benin.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia