Tajwan. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Tajwan. Ludność.
Około 98% ludności Tajwanu stanowią Chińczycy, ok. 2% — Gaoszanowie (pochodzenia malajskiego), zamieszkujący górskie regiony wyspy; gł. religie: buddyzm (ok. 22,4% ludności), taoizm (20,7%) i konfucjanizm, ponadto chrześcijaństwo (3%), islam. Znaczny wzrost liczby ludności po 1949 był uwarunkowany wysokim przyrostem naturalnym (powyżej 20‰ rocznie) i napływem Chińczyków z kontynentu; ograniczanie liczby urodzeń zmniejszyło przyyrost naturalny z ok. 32‰ w 1961 do 6,1‰ w 2006; przeludnienie kraju (średnia gęstość zaludnienia 626 osób na km2) i niezbyt stabilna sytuacja polit. są przyczyną dużego odpływu ludności, gł. do USA, Kanady, Singapuru; 80% mieszk. skupia się w zachodniej, nizinnej części wyspy; w miastach mieszka ok. 80% ludności (2002); gł. m.: Tajpej, Gaoxiong, Taizhong, Tainan. Najwięcej zawodowo czynnych (58,2%, 2005) pracuje w usługach (gł. w handlu i finansach), 35,8% — w przemyśle i budownictwie, 6% — w rolnictwie; bezrobocie 4,1%.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia