Tajwan. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Tajwan. Ustrój polityczny.
Część Chin, będąca faktycznie niezależną republiką. Obowiązuje konstytucja Republiki Chińskiej z 1947 (kilkakrotnie nowelizowana), która traktuje państwo chiń. jako całość, chociaż od 1949 jej rzeczywisty zasięg funkcjonowania jest ograniczony do Tajwanu. Na czele władz stoi prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Władzę sprawuje 5 rad (chiń. yuan): legislacyjna (licząca 225 członków, wybierana na 3-letnią kadencję w wyborach powszechnych, do której kompetencji należy ustawodawstwo), wykonawcza (rząd), kontrolna, sądowa i egzaminacyjna. Do kompetencji Zgromadzenia Narodowego należą sprawy konstytucyjne. Na Tajwanie działają też organy władzy 2 prowincji: Tajwan i Fujian (pod rządami Republiki Chińskiej znajduje się kilka wysp tej prowincji w Cieśninie Tajwańskiej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia