Syria. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Syria. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1973 Syria jest republiką, prezydent o 7-letniej kadencji jako głową państwa. Wybiera go parlament na wniosek kierownictwa partii Al-Bas, a wybór zostaje zatwierdzony w powszechnym referendum. Najwyższym organem ustawodawczym jest 1-izbowy parlament (Rada Ludowa), składający się z 250 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem, mianowanym przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia