Syria. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Syria. Ludność.
Około 90% ludności stanowią Arabowie, ponadto Kurdowie (ok. 6%, muhafaza Al-Hasaka n. Tygrysem), Ormianie (3%, gł. w m. Halab i Damaszek), Asyryjczycy, Cyganie oraz ok. 250 tys. uchodźców z Palestyny i Libanu; islam wyznaje 85% społeczeństwa (gł. sunnici, 10% alawici, ugrupowania szyickie), chrześcijaństwo — 5,5–10%, 4% — druzowie. Szybki wzrost liczby ludności spowodowany bardzo wysokim przyrostem naturalnym — sięgającym w latach 80. XX w. 40‰ rocznie; od lat 90. przyrost naturalny maleje, w 2006 — 23,0‰; społeczeństwo młode — 33,5% ludności ma poniżej 15 lat (2020); liczna emigracja zarobkowa do krajów nad Zat. Perską, chrześcijan — do USA. Średnia gęstość zaludnienia — 115 osób na km2 (2022); większość ludności skupia się w zachodniej, nadmor. części kraju i w dolinie Eufratu; w miastach mieszka 57,4% ludności (2023); największe m.: Damaszek, Halab, Hims, Latakia, Hama. W rolnictwie pracuje 30% ludności zawodowo czynnej (2002), w przemyśle i budownictwie — 27%, w usługach — pozostała część; poziom bezrobocia — 12,3% ludności zawodowo czynnej (2004); 13,6% ludności w wieku 15 lat i powyżej nie umie czytać i pisać (2015).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Halab (Syria)fot. R. Firmhofer/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia