Sykstyńska Kaplica
 
Encyklopedia PWN
Sykstyńska Kaplica,
kaplica papieska w zespole pałacowym Watykanu, ufundowana przez papieża Sykstusa IV, wzniesiona 1471–81;
1481–84 jej ściany zostały ozdobione cyklami fresków (historia Mojżesza i Chrystusa) przez S. Botticellego, D. Ghirlandaia, Perugina, L. Signorellego, Pinturicchia i in.; 1508–12, na zlecenie papieża Juliusza II, Michał Anioł wykonał malowidła na sklepieniu (epizody z księgi Genesis, 12 postaci proroków i sybill, przodkowie Chrystusa oraz sceny: Dawid i Goliat, Wąż miedziany, Judyta i Holofernes, Śmierć Hamana), a 1535–41 na zlecenie papieża Pawła III — monumentalny fresk Sąd Ostateczny na ścianie ołtarzowej; 1980–94 freski Michała Anioła zostały poddane konserwacji i oczyszczone, dzięki czemu ujawniła się ich oryginalna kolorystyka.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Jan Paweł II — chrzest, sakrament sprawowany w Kaplicy Sykstyńskiej w Święto Chrztu Pańskiego Roku Jubileuszowego, 9 I 2000 fot. G. Gałązka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Sykstyńska kaplica, fragment sklepienia. Michał Anioł: Fragment fresków na sklepieniu w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie; freski wykonane 1508–12 na zlecenie papieża Juliusza II, przedstawiają epizody z Genesis, 12 postaci proroków i sybill, grupy przodków Chrystusa oraz sceny: Dawid i Goliat, Wąż miedziany, Judyta i Holofernes, Śmierć Hamana fot. Gea/K. Sołtyk
Michał Anioł, Sąd Ostateczny, fresk w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Michał Anioł, Grzech pierworodny i Wygnanie z Raju, fragment fresku w Kaplicy Sykstyńskiej fot. G. Gałązka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kaplica Sykstyńska, fragment sklepienia z freskami M. Aniołafot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Michał Anioł Buonarroti, Stworzenie Adama, 1508–12 — Kaplica Sykstyńska, Watykanfot. G. Gałązka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia