Słowenia. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Słowenia. Polityka społeczna.
Realizowana w Słowenii polityka społeczna obejmuje szeroki zakres świadczeń z dziedziny zabezpieczenia społ., opieki zdrowotnej i polityki oświatowej. Zabezpieczenie społeczne. System zabezpieczenia społ. jest realizowany w 3 dziedzinach: emerytury, renty i zasiłki chorobowe; ochrona zdrowia i ubezpieczenia zdrowotne oraz zasiłki dla bezrobotnych. Wydatki budżetu państwa na zasiłki dla dzieci i pomoc społ. 1999 wyniosły 5,9%, na renty i emerytury 27,3%. Ochrona zdrowia. Opieka zdrowotna jest powszechna i bezpłatna. 1998 na 100 tys. mieszk. przypadało 228 lekarzy i 681 pielęgniarek, 70 dentystów i 36,3 farmaceutów. Polityka oświatowa. System szkolny jest 3-stopniowy i podlega Minist. Edukacji. Obowiązek szkolny jest realizowany w 9-letniej, 3-stopniowej szkole podstawowej, począwszy od 6. roku życia. Językiem wykładowym jest słoweń., ale w regionach, które zamieszkują mniejszości etniczne, zajęcia są prowadzone również w języku danej mniejszości. Wydatki na oświatę i naukę — 5,6% wydatków budżetowych (1999).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia