Słowenia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Słowenia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1991 Słowenia jest republiką; głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję, z prawem jednej reelekcji. Parlament składa się z 2 izb: Zgromadzenia Państwowego (90 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję; gł. funkcją tej izby jest ustawodawstwo) i Rady Państwa (40 osób, wybieranych w wyborach pośrednich na 5 lat; reprezentuje interesy grup zawodowych i społeczności lokalnych; do jej uprawnień należy m.in. przedstawianie opinii w poszczególnych sprawach Zgromadzeniu Państwowemu). Centralnym organem władzy wykonawczej jest rząd. Zgromadzenie Państwowe wybiera premiera (może to być kandydat przedstawiony przez prezydenta) i powołuje ministrów (na wniosek premiera). Władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy. Najwyższym organem sądowym w Słowenii jest Sąd Najwyższy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia