Rzewuski Henryk
 
Encyklopedia PWN
1845–50 w Petersburgu, wraz z M. Grabowskim, przywódca konserwatywnej i ugodowej koterii petersburskiej; 1850–56 działał w Warszawie (urzędnik do specjalnych poruczeń) przy I.F. Paskiewiczu, m.in. wydawca i redaktor 1851–56 „Dziennika Warszawskiego”; jako autor Pamiątek J. Pana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego (t. 1–4 1839–41, wyd. 1961, 1978 pt. Pamiątki Soplicy), w których zawarł barwny obraz życia XVIII-wiecznej szlachty, stał się twórcą gawędy szlacheckiej; powieści z dziejów Polski (Listopad, t. 1–3 1845–46, Zaporożec, t. 1–4 1854), publicystyka i szkice (Mieszaniny obyczajowe, t. 1–2 1841–43); Dzieła (seria: Powieści historyczne, t. 1–6 1877–84).
Bibliografia
A. ŚLISZ Henryk Rzewuski, poglądy i życie, Warszawa 1986.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia