Rzewuski Adam Wawrzyniec
 
Encyklopedia PWN
Rzewuski Adam Wawrzyniec, ur. 1760, zm. 1825, Pohrebyszcze (Wołyń),
ojciec Henryka, kasztelan witebski, publicysta;
rotmistrz kawalerii nar., poseł sejmowy, przeciwnik programu reform, kryt. wobec Konstytucji 3 maja; 1790–93 kasztelan witebski; od 1804 czł. TPN w Warszawie; 1809–12 marszałek gubernialny kijowski, senator Imperium Ros. i tajny radca dworu; działacz masoński; swoje poglądy staroszlacheckie wyłożył w pracy O reformie rządu republikańskiego myśli (1790), stanowiącej jednocześnie protest estetyczny przeciwko zaangażowanej społecznie i politycznie literaturze pol. oświecenia; także autor wierszy oraz przekładów łac. utworów S. Konarskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia