Rerum novarum
 
Encyklopedia PWN
Rerum novarum
[łac.],
encyklika papieża Leona XIII, ogłoszona 1891, po raz pierwszy w czasach współczesnych określająca społeczną naukę Kościoła, zwłaszcza w stosunku do kwestii robotniczej;
rozwija dorobek myślicieli katolickich, m.in.: W. Kettelera, A. de Muna, K. von Vogelsanga i G. Decurtinsa; zagadnienia społeczne zostały w niej ukazane w kategoriach etycznych; encyklika odrzuciła idee socjalistyczne (koncepcja walki klas) oraz głosiła zasady pokoju społecznego, solidaryzmu i poszanowania własności prywatnej, wskazując jednocześnie na wady ówczesnego ustroju kapitalistycznego; według encykliki obowiązek zagwarantowania prawnej osłony robotnikom (szczególnie kobietom i dzieciom) ciąży na państwie; encyklika postulowała rozwój katolickich stowarzyszeń robotniczych, stając się jednocześnie podstawą działalności partii chrześcijańsko-społecznych (chrześcijańska demokracja); do encykliki nawiązali Pius XI (Quadragesimo anno), Paweł VI (Octogesimo anno) i Jan Paweł II (Centesimus annus).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia