Leon XIII
 
Encyklopedia PWN
Leon XIII, Vincenzo Gioacchino Pecci, ur. 2 III 1810, Carpineto k. Anagni, zm. 20 VII 1903, Rzym,
papież od 1878, Włoch.
Od 1843 nuncjusz w Brukseli, 1847–77 arcybiskup Perugii, od 1843 kardynał; jako papież doprowadził do zmiany polityki O. von Bismarcka wobec Kościoła katol. (Kulturkampf) i przywrócenia stosunków dyplomatycznych z Niemcami; rozwijał działalność dyplomatyczną papiestwa; przyczynił się do odrodzenia tomizmu, wzywając w encyklice Aeterni Patris (1879) do studiowania myśli św. Tomasza z Akwinu; wpłynął na rozwój biblistyki, m.in. dzięki utworzeniu Papieskiej Komisji Bibl. (1902); wystąpił stanowczo przeciw masonerii, którą uznawał za sprzeczną z katolicyzmem (Humanum genus 1889); zainicjował katol. ruch społ-polit. (chrześcijańska demokracja) i 1891 wydał encyklikę społ. Rerum novarum, w której krytykując liberalizm i polemizując z socjalizmem domagał się respektowania naturalnych ludzkich praw robotników oraz zachęcał do starań o ich dobro materialne i duchowe (społeczna nauka Kościoła); 1881 częściowo udostępnił do badań nauk. archiwa watykańskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia