Oceania. Warunki naturalne. Stan środowiska naturalnego
 
Encyklopedia PWN
Oceania. Stan środowiska naturalnego.
Flora i fauna wysp Oceanii zostały w dużym stopniu lub zupełnie zniszczone wskutek rabunkowego wyrębu lasów, zakładania plantacji tropik. roślin użytkowych, wprowadzenia (celowego lub przypadkowego) wielu ssaków, wypasu bydła i owiec, a także w wyniku przeprowadzanych do 1996 na wielu wyspach prób z bronią jądrową. Trzy parki nar. w Nowej Zelandii i atol Taiaro w Polinezji Fr. są wpisane na Listę Świat. Dziedzictwa Kult. i Przyr. UNESCO.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia