Nepal. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Nepal. Ustrój polityczny.
Ustrój polityczny Nepalu został określony w konstytucji tymczasowej, przyjętej 15 I 2007 przez parlament tymczasowy, wraz z poprawkami wprowadzonymi przez Zgromadzenie Konstytucyjne 28 V 2008. Nepal jest demokratyczną republiką związkową. Obecnie władza ustawodawcza należy do jednoizbowego Zgromadzenia Konstytucyjnego. W skład zgromadzenia wchodzi 601 deputowanych (575 deputowanych jest obieralnych, w tym 240 zostało wyłonionych w wyborach bezpośrednich, 26 deputowanych wskazał rząd). Głową państwa jest prezydent (urząd wprowadzony 28 V 2008). Na czele rządu stoi premier. Niezależność systemu sądowniczego nie została w pełni zagwarantowana w konstytucji tymczasowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia