Nepal. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Nepal. Ludność.
Kraj wielonarodowościowy; w użyciu kilkanaście języków; Nepalczycy (Gurkhowie), Poharzy, Tharu i in. mówią językami z rodziny indoeur., Newarowie, Tamangowie, Bhotyjczycy, Szerpowie i in. posługują się językami z rodziny chiń.-tybet.; ok. 75% ludności stanowią Nepalczycy. Hinduizm (religia państw.) wyznaje 90% społeczeństwa, buddyzm lamajski — 7,8%, islam — 3,8%. Przyrost naturalny 20,7‰ (2006). Społeczeństwo młode — 38,7% ludności ma poniżej 15 lat; średnia długość życia 60 lat. Średnia gęstość zaludnienia 168 osób na km2; większość ludności zamieszkuje południową, nizinną część kraju i kotliny śródgórskie, gł. Kotlinę Katmandu (ponad 700 osób na km2). Znaczna emigracja ludności do Indii. Nepal należy do najsłabiej zurbanizowanych krajów świata, w miastach mieszka 15% ludności; większe m.: Katmandu, Biratnagar, Patan, Bhadgaun, Pokhara. Bezrobocie 425 (2004). Prawie 52% ludności powyżej 15. roku życia nie umie czytać i pisać.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Bramin podczas święta, Katmandu (Nepal)fot. R. Kucharski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia