Narew
 
Encyklopedia PWN
Narew, białorus. Nareu, Nareŭ, ros. Nariew, Narev,
rz. w Polsce i na Białorusi, prawy dopływ Wisły (do 1962 uważana za dopływ Bugu), płynie z Wysoczyzny Białostockiej przez Dolinę Górnej Narwi, Kotlinę Biebrzańską i Dolinę Dolnej Narwi, w woj. podlaskim i mazowieckim;
Położenie w państwie: Białoruś, Polska
Dopływ rzeki: prawy dopływ rzeki: Wisła
Długość: 484 km (w Polsce 448)
Powierzchnia dorzecza: 75,2 tys. km2 (w Polsce 53 873 )
Przepływ średni: 10 m3/s (1951-90,w górnym biegu (Narew); 74,3 w środk. biegu (Łomża); 304 poniżej Jez. Zegrzyńskiego (Dębe) )
Główne rzeki zasilające: Narewka, Łoknica, Orlanka, Liza, Ślina, Gać, Ruż, Orz, Bug, Turośnianka, Supraśl, Nereśl, Biebrza, Pisa, Szkwa, Rozoga, Omulew, Orzyc, Wkra
Główne miejscowości: Suraż, Łapy, Tykocin, Łomża, Nowogród, Ostrołęka, Różan, Pułtusk, Serock, Nowy Dwór Mazowiecki
dł. 484 km (w Polsce 448 km), pow. dorzecza 75 175 km2 (w Polsce 53 873 km2); źródła na obszarze Puszczy Białowieskiej, w Białorusi; przez Niz. Północnopodlaską (na tym odcinku między Surażem a w. Rzędziany w dolinie N. utworzono Narwiański Park Narodowy) płynie w podmokłej, zatorfionej dolinie (bagno Wizna), pod Łomżą tworzy przełom; następnie płynie przez Niz. Północnomazow. w pradolinie; uchodzi pod Modlinem; średni przepływ powyżej ujścia 324 m3/s; maks. rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu 6,6 m; żegl. 300 km; gł. dopływy: Supraśl, Biebrza, Pisa, Omulew, Orzyc, Wkra (pr.), Narewka, Bug (l.); między Dębem a Pułtuskiem zbiornik retencyjny — Jez. Zegrzyńskie i elektrownia wodna (w Dębem), w okolicy wsi Bondary — jez. Siemianówka; Kanał Żerański łączy Jez. Zegrzyńskie z Wisłą w obrębie Warszawy; gł. m. nad Narwią: Łomża, Ostrołęka, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Narwiański Park Narodowy, okolice wsi Bokinyfot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Narew, rozlewiska w górnym odcinku (okolice wsi Rybaki) fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia