Biebrza
 
Encyklopedia PWN
Biebrza, Bobra, Bóbr,
rzeka, prawy dopływ Narwi; płynie na Nizinie Pólnocnopodlaskiej, w województwie podlaskim; długość 155 km,
Położenie w państwie: Polska
Dopływ rzeki: prawy dopływ rzeki: Narew
Długość: 155 km
Powierzchnia dorzecza: 7,1 tys. km2
Przepływ średni: 33,6 m3/s (w dolnym biegu)
Główne rzeki zasilające: Sidra, Kamienna, Brzozówka, Nurka, Lebiedzianka, Netta, Jegrznia, Ełk, Wissa
Główne miejscowości: Lipsk, Goniądz
źródła w pobliżu granicy z Białorusią; płynie szeroką, zabagnioną doliną (Kotlina Biebrzańska) stanowiącą największy obszar bagien w Polsce; średni przepływ w dolnym biegu 33,6 m3/s; maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu 4 m; główne dopływy: Netta, Jegrznia, Ełk (prawe), Brzozówka (lewy); od ujścia Netty do połączenia się z Narwią włączona do systemu Kanału Augustowskiego; nad Biebrzą leżą miasta: Lipsk, Goniądz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia