Narwiański Park Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Narwiański Park Narodowy,
park narodowy w woj. podlaskim, zał. 1996, o pow. 7350 ha (2022);
Rok założenia parku: 1996
Województwo: podlaskie, województwo
Powierzchnia (stan na XII 2007): 6 810,0 ha (od 2009)
Powierzchnia ochrony ścisłej (stan na XII 2007): 0,0 ha (od 2007)
Powierzchnia otuliny (stan na XII 2007): 15 408,0 ha (od 2007)
Strona www: www.npn.pl/
obejmuje fragment bagiennej doliny Narwi z bardzo rozwiniętym systemem rzecznym (rozlewiska, zakola); wody zajmują ok. 9% pow. parku; dominuje roślinność szuwarowa, ponadto zarośla wierzbowe, lasy, gł. olsy (4% pow. parku), zbiorowiska ziołoroślowe, łąkowe oraz kserotermiczne (suchoroślowe); z roślin chronionych m.in. grążel żółty, grzybienie białe, rosiczka okrągłolistna, kosaciec syberyjski, storczykowate; bogata awifauna (213 gat.), w tym 160 lęgowych, 27 gat. ryb; wśród ssaków łoś, bóbr, gronostaj, wydra.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Narwiański Park Narodowy, okolice wsi Bokinyfot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia