Bug
 
Encyklopedia PWN
Bug, ukr. Zachidnyj Buh, Zakhidnyi Buh, białorus. Buh, ros. Zapadnyj Bug,
rzeka na Ukrainie, Białorusi i w Polsce, do 1962 traktowana jako prawy dopływ Wisły, później uznana za lewy dopływ Narwi;
Położenie w państwie: Ukraina, Białoruś, Polska
Dopływ rzeki: lewy dopływ rzeki: Narew
Długość: 772 km (w Polsce 587 km)
Powierzchnia dorzecza: 39,4 tys. km2 (w Polsce 19 284 km2)
Przepływ średni: 155 m3/s (w dolnym biegu)
Główne rzeki zasilające: Pełtew, Sołokija, Bukowa, Huczwa, Uherka, Włodawka, Krzna, Liwiec, Ług, Muchawiec, Leśna, Nurzec, Brok
Główne miejscowości: Włodawa, Brześć, Terespol, Drohiczyn, Brok, Wyszków
długość 772 km (w tym w Polsce — 587 km), powierzchnia dorzecza 39 420 km2 (w Polsce — 19 284 km2). Źródła na Wyżynie Podolskiej (Ukraina); płynie przez Wyżynę Zachodniowołyńską, Polesie Wołyńskie i Polesie Zachodnie, pod Terespolem skręca na północny zachód i przepływa przez Nizinę Południowopodlaską, od Broku — na południowy zachód, przez Nizinę Środkowomazowiecką; uchodzi do Jeziora Zegrzyńskiego (utworzonego na Narwi przez stopień wodny w Dębem). W środkowym i dolnym biegu meandruje tworząc starorzecza. Dno doliny Bugu szerokie (do kilkunastu km w dolnym biegu). Średni przepływ w dolnym biegu — 155 m3/s; maksymalna rozpiętość wahań stanów wody — 5 m; główne dopływy: Pełtew, Sołokija, Huczwa, Krzna, Liwiec (lewe), Ług, Muchawiec, Leśna, Nurzec (prawe); żeglowny 587 km; główne miasta nad Bugiem: Włodawa, Wyszków (w Polsce), Czerwonogród (Ukraina), Brześć (Białoruś); na odcinku Gołębie–Niemirów (363 km) stanowi granicę z Białorusią i Ukrainą. Bug jest połączony z rzeką Prypeć Kanałem Dniepr–Bug (Królewskim) przez rzeki Muchawiec i Pinę (dopływ Prypeci).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Bug, zakole rzeki w okolicy wsi Tonkiele koło Drohiczynafot. A. Tabor/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Bug koło Serpelic, erozja boczna, meandry, widoczne brzegi podcięte i płaskiefot. A. Olej/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia