Nereśl
 
Encyklopedia PWN
Nereśl, Nierośl,
rz., prawy dopływ Narwi, płynie na Niz. Północnopodlaskiej, w woj. podlaskim;
dł. 40,4 km, pow. dorzecza 283 km2; wypływa na wys. ok. 156 m k. Szpakowa, na Wysoczyźnie Białostockiej; przepływa przez Jez. Zygmunta Augusta (Czechowskie); bieg rzeki leniwy, dolina zabagniona; ponad dnem doliny płaskie wzniesienia morenowe dochodzące do 150 m; ujście na wys. 107 m poniżej Tykocina. Nad N. leżą: Czechowizna, Bajki-Zalesie, Kruszyn.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia