Orz
 
Encyklopedia PWN
Orz,
rz., lewy dopływ Narwi;
dł. 54,3 km, dorzecze 609 km2; źródła na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia