Namibia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Namibia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1990 (modyfikowana 1998) Namibia jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję, jako głową państwa. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu. Zgromadzenie Narodowego (izba niższa), o 5-letniej kadencji, liczy 72 deputowanych, pochodzi z wyborów powszechnych; do Rady Narodowej (izba wyższa), o 6-letniej kadencji, wchodzi po 2 przedstawicieli 13 rad regionalnych. Władza wykonawcza należy do rządu, powoływanego przez prezydenta; na czele rządu stoi premier.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia