Mongolia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Mongolia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1992 Mongolia jest republiką, na której czele stoi prezydent, wybierany na 4 lata w wyborach powszechnych. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Wielkiego Churału Państwowego (76 deputowanych), wybieranego na 4 lata w wyborach powszechnych, a władza wykonawcza — do rządu z premierem na czele, powoływanego przez Churał.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia