Miszna
 
Encyklopedia PWN
Miszna
[hebr. šānā ‘powtarzać’, ‘nauczać’],
najstarsza część Talmudu; uporządkowany zbiór prawa ustnego uzupełniający Prawo pisane (Torę);
było ono systematycznie zbierane przez uczonych żydowskich, zwanych tanaitami; Miszna powstała w wyniku działalności żydowskich uczonych faryzejskich (zwanych soferim) zajmujących się w III w. p.n.e.–II w. n.e. komentowaniem i wyjaśnianiem Biblii; została spisana II–III w. w języku hebrajskim różniącym się od języka Biblii; pierwszej redakcji Miszny dokonał Akiba Ben Josef (ok. 50–135), autorem ostatecznej redakcji Miszny jest Juda ha-Nasi; Miszna dzieli się na 6 działów (hebrajski sedarim ‘porządki’), które z kolei dzielą się na 63 traktaty, a te na rozdziały i lekcje.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia