Mill James
 
Encyklopedia PWN
Mill
[mıl]
James, ur. 6 IV 1773, Northwater Bridge (Szkocja), zm. 23 VI 1836, Londyn,
ojciec Johna Stuarta, angielski ekonomista, historyk i filozof;
wysoki urzędnik Kompanii Wschodnioindyjskiej, autor: Commerce Defended (1808), The History of British India (t. 1–3 1817); przywódca ruchu znanego jako radykalizm filozoficzny, którego celem była reforma parlamentu oraz innych instytucji politycznych i prawnych zgodnie z przyjętymi przez przedstawicieli utylitaryzmu kryteriami „dobrego rządu”; należał do czołowych przedstawicieli ówczesnego liberalizmu; w filozofii społecznej głosił tezy empiryzmu i asocjacjonizmu — uważał, że wiedza pochodzi z doświadczenia zmysłowego (Analysis of the Phenomena of the Human Mind t. 1–2 1829); w etyce był zwolennikiem hedonizmu i utylitaryzmu J. Benthama; w ekonomii — twórca twierdzenia o biernym popycie dostosowującym się zawsze do rozmiarów podaży i o niemożliwości kryzysów nadprodukcji; głosił też teorię wartości opartą na pracy żywej i uprzedmiotowionej w postaci kapitału (Elements of Political Economy 1821); bliski przyjaciel D. Ricarda, popularyzował jego teorię i bronił jej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia