Maxwella rozkład
 
Encyklopedia PWN
Maxwella rozkład, rozkład prędkości Maxwella,
statyst. prawo rozkładu prędkości (pędów) ruchu postępowego cząstek (atomów, cząsteczek) gazu opisywanego na gruncie teorii klas. i pozostającego w równowadze termodynamicznej (w temperaturze T);
jedno z podstawowych praw kinet. teorii gazów; przedstawia zależność dn/n od v (n — liczba cząstek, dn — liczba cząstek, których prędkości są zawarte między vv + dv): , gdzie m — masa cząstki, k — stała Boltzmanna. R.M. nie uwzględnia oddziaływań między cząstkami, sił zewn. ani ruchu wewnątrzcząsteczkowego; r.M. wyprowadził 1860 J. Maxwell.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia