Bosego–Einsteina rozkład
 
Encyklopedia PWN
Bosego–Einsteina rozkład,
wzór opisujący właściwości układu nierozróżnialnych, nie oddziałujących ze sobą cząstek zw. bozonami, tj. cząstek o spinie równym liczbie całkowitej, gdy wyraża się go w jednostkach .
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia