Boltzmanna–Maxwella rozkład
 
Encyklopedia PWN
Boltzmanna–Maxwella rozkład,
rozkład cząstek opisywanych na gruncie teorii klas., tworzących układ makroskopowy w stanie równowagi termodynamicznej (termodynamiczny stan), będący rozwiązaniem stacjonarnego (niezależnego od czasu) równania Boltzmanna: , gdzie μ — potencjał chem., T — temperatura bezwzględna, kB — stała Boltzmanna, jest energią cząstki (m — masa, U( ) — energia potencjalna);
: n(E) = Ae–E/kT (n — średnia liczba cząstek w stanie o energii E, A — stała normalizacji, k — stała Boltzmanna, T — temperatura bezwzględna); sformułowane 1877 przez L.E. Boltzmanna; szczególnym przypadkiem p.r.B. jest rozkład Boltzmanna–Maxwella (będący uogólnieniem prawa rozkładu Maxwella) opisujący rozkład gęstości gazu doskonałego w polu sił zewn., np. w polu sił ciężkości w atmosferze ziemskiej; wykorzystany (J. Perrin) do wyznaczania stałej Avogadra.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia