Markowa łańcuch
 
Encyklopedia PWN
Markowa łańcuch,
mat. ciąg zmiennych losowych przyjmujących wartości ze skończonego lub przeliczalnego zbioru, charakteryzujący się tym, że rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej w n-tym kroku zależy wyłącznie od wyniku uzyskanego w kroku bezpośrednio go poprzedzającym (n –1)-ym i nie zależy od jeszcze wcześniejszych;
łańcuchy Markowa są ważnym, ze względu na zastosowanie, przykładem ciągu zależnych zmiennych losowych; pojawiły się w pracach A. Markowa (1907) i dały początek teorii procesów Markowa (których są szczególnym przypadkiem).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia