Markow Andriej A.
 
Encyklopedia PWN
Markow Andriej A. (st.), ur. 14 VI 1856, Riazań, zm. 20 VII 1922, Petersburg,
ojciec Andrieja, matematyk rosyjski;
uczeń P. Czebyszewa; 1886–1905 profesor uniwersytetu w Petersburgu; od 1890 czł. Akad. Nauk w Petersburgu; zajmował się teorią liczb (formy kwadratowe, geometria liczb), analizą mat., równaniami różniczkowymi i teorią prawdopodobieństwa; 1898 podał kryterium najlepszej aproksymacji funkcji w metryce całkowej; udowodnił centralne twierdzenie graniczne przy dość ogólnych założeniach; 1906 zapoczątkował badania nad ważną klasą procesów stochastycznych (Markowa łańcuch, Markowa proces); Izbrannyje trudy (t. 1–2 1948–51).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia