Macedonia Północna. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Macedonia Północna. Środki przekazu.
Prasa. W 1995 ukazywało się 310 tytułów prasowych, w tym m.in.: 5 dzienników, 40 tygodników, 50 dwumiesięczników i 134 miesięczniki. Wśród dzienników najwyższy nakład osiąga wieczorny dziennik „Večer”, zał. 1963, ukazujący się w Skopiu w języku maced. — 29 tys. egz. (1998) oraz poranny dziennik „Nova Makedonija”, zał. 1944, ukazujący się Skopiu w języku maced. — 25 tys. egz. (1998). Agencje prasowe: Makfax, niezależna agencja informacyjna, zał. 1993 w Skopiu, serwis w językach maced. i angielskim.
Radio i telewizja. Instytucją koordynującą pracę państw. radia i telewizji jest Makedonska Radio-Televizija (wcześniej p.n. Radiotelevizija Skopje). Radiofonia działa od 1944, nadaje program w językach m.in.: maced., alb., tureckim, serbskim. Telewizja, zał. 1964, emituje również 3 programy, także w językach: maced., alb., serbskim i tureckim. Ponadto w Macedonii działa 210 stacji radiowych i telew. (1995).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia