Macedonia Północna. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Macedonia Północna. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucja z 1991 Macedonia jest republiką, na której czele stoi prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym na 5-letnią kadencję. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Zgromadzenia Republiki Macedonii) o 4-letniej kadencji. W jego skład wchodzi od 120 do 140 deputowanych z wyborów powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, kierowany przez premiera. Władzę sądowniczą pełnią niezawisłe i samodzielne sądy. Jednolitej wykładni ustaw dokonuje Sąd Najwyższy Republiki Macedonii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia