Łacińskie, Cesarstwo
 
Encyklopedia PWN
Łacińskie, Cesarstwo,
państwo istniejące 1204–61, utworzone w wyniku zdobycia 12 IV 1204 Konstantynopola przez krzyżowców podczas IV wyprawy krzyżowej (krucjaty);
obejmowało terytoria: Tracji, Macedonii, środkowej Grecji, Peloponezu oraz wysp M. Egejskiego, M. Jońskiego i in.; sprzeciw Wenecji przed utworzeniem silnego państwa łac. ograniczył władzę cesarzy łac. praktycznie do Tracji; na pozostałych ziemiach powstały niemal niezależne księstwa i hrabstwa; rządy w Cesarstwie Łacińskim sprawowali faktycznie wielcy feudałowie i arystokracja handl. Wenecji; najazdy Bułgarów i opór ludności gr.-słow. osłabiły Cesarstwo Łacińskie; 1261 upadło w wyniku opanowania Bizancjum przez Cesarstwo Nicejskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia