Korea Północna. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Korea Północna. Polityka społeczna.
Realizowana przez państwo obejmuje swym zakresem zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczenie społeczne obejmuje wypłaty z funduszu ubezpieczeń społ. emerytur, rent i zasiłków. Opieka zdrowotna jest bezpłatna; istnieją duże niedobory lekarzy i personelu med. oraz braki w infrastrukturze — na 10 tys. mieszk. przypadało ok. 25 lekarzy i ok. 140 łóżek szpitalnych. Nakłady na zabezpiecznie społ. i ochronę zdrowia 1994 stanowiły 19,8% wydatków budżetowych. Polityka oświatowa. Nauka, zarówno w szkole podstawowej jak i średniej, jest bezpłatna i obowiązkowa (od 1975); trwa 11 lat. Obowiązkowe jednoroczne wychowanie przedszkolne zaczyna się w wieku 5 lat, następnie dziecko przechodzi do 4-letniej szkoły podstawowej i potem do 6-letniej szkoły średniej — ogólnej lub zawodowej. Analfabetyzm wśród ludności powyżej 15. roku życia wynosił 0,7% (1998).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia