Kongo. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Kongo. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 2002 Kongo jest republiką, z prezydentem jako głową państwa i szefem rządu, wybieranym w wyborach powszechnych na 7-letnią kadencję. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu, składającego się ze Zgromadzenia Narodowego (137 członków, o kadencji 5-letniej, pochodzi z wyborów powszechnych) i Senatu (60 senatorów, wybieranych na 6-letnią kadencję pośrednio, przez rady lokalne i organa samorządowe). Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia