Kongo. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Kongo. Ludność.
Kongo zamieszkują gł. ludy Kongo (ok. 48% ludności) i Tteke (ok. 17%) z rodziny Bantu; ok. 49% ludności należy do Kościoła rzymskokatolickiego, pozostali to gł. animiści, protestanci, muzułmanie; przyrost naturalny 29,7‰ (2006); przeciętna długość trwania życia mężczyzn 52 lata, kobiet 54 lata; średnia gęstość zaludnienia 11 osób na km2 (w pn. części kraju poniżej 1 osoby na km2); w miastach mieszka 54% ludności; gł. m.: Brazzaville, Pointe-Noire, Loubomo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia