Kongo. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Kongo. Gospodarka.
Kraj słabo rozwinięty, zniszczony wojną domową w latach 90. XX w.; podstawą gospodarki jest górnictwo; 1969–89 państwowa kontrola gospodarki w wyniku realizowania doktryny tzw. socjalizmu naukowego; od 1989 liberalizacja gospodarki; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 3,7 tys. dolarów USA (2007). Struktura wytwarzania PKB: przemysł 57,1%, usługi 37,3%, rolnictwo 5,6%.
Przemysł. Górnictwo wytwarza 35% produktu krajowego brutto i dostarcza ok. 75% dochodów z eksportu; wydobywa się ropę naft., gł. ze złóż podmor. (Eméraude, Likouala); zasoby ropy szacuje się na 1 mld t; poza tym wydobycie złota i diamentów; energia elektryczna (343 mln kW·h, 2003) wytwarzana prawie w całości w elektrowniach wodnych; przemysł spoż., włók., cementowy, metal., chem. (Brazzaville, Pointe-Noire), rafineryjny (rafineria ropy naft. w Pointe-Noire).
Rolnictwo. Rolnictwo nie pokrywa zapotrzebowania na żywność; na plantacjach uprawia się palmę olejową, trzcinę cukrową i tytoń, w gospodarstwach tradycyjnych — rośliny żywieniowe: maniok (60% gruntów ornych), taro, banan plantan, bataty, proso, kukurydzę; hodowla zwierząt słabo rozwinięta ze względu na występowanie muchy tse-tse; eksploatacja lasów dostarcza 2,4 mln m3 drewna (2003), w tym cennych gatunków okumé, sapele i mahoniu; rybołówstwo mor. (gł. połowy tuńczyka).
Transport i łączność. Sieć komunik. jest rozwinięta zwłaszcza na południu; gł. oś komunik. stanowi linia kol. Pointe-Noire–Brazzaville (Congo-Océan) o dł. 510 km (łączna dł. linii kol. 894 km — wąskotorowe); długość dróg kołowych wynosi 17,2 tys. km (w tym 75 utwardzonych, 2001); połączenie promowe z Kinszasą (Demokr. Rep. Konga); żegluga śródlądowa; gł. port mor. w Pointe-Noire, rzeczny — w Brazzaville; międzynar. porty lotn.: Brazzaville, Pointe-Noire. Słabo rozwinięta sieć telefoniczna; 13,8 tys. abonentów telefonii stacjonarnej (2004); w użytkowaniu 490 tys. telefonów komórkowych.
Handel zagraniczny. Dodatni bilans handl.; wartość eksportu 2,2 mld dol. USA (2005), importu — 806 mln dol. USA; eksport ropy naft. i produktów naft., drewna i produktów drewnianych; import różnorodnego sprzetu, materiałów budowlanych, żywności; handel gł. z Chinami, USA, Francją, Tajwanem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia