Koło Wiedeńskie
 
Encyklopedia PWN
Koło Wiedeńskie, Der Wiener Kreis,
nazwa przyjęta przez grupę filozofów i uczonych (głównie matematyków, logików i fizyków) skupionych wokół seminarium filozoficzne M. Schlicka prowadzonego od 1922 na uniwersytecie w Wiedniu;
właściwa działalność Koła Wiedeńskiego przypada na 1929–38, zapoczątkował ją manifest filozoficzny Wissenschaftliche Weltauffasung Der Wiener Kreis (1929); przedstawiciele Koła Wiedeńskiego głosili program walki z metafizyką, postulaty empiryzmu, fizykalizmu i jedności nauki, oraz ograniczenia filozofii do analizy języka nauki; poglądy członków Koła Wiedeńskiego zyskały sobie zwolenników w Berlinie (Der Berliner Kreis, m.in. H. Reichenbach), na uniwersytecie angielskim i wśród przedstawicieli lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej i stały się punktem wyjścia filozofii neopozytywizmu; od 1930 Koło Wiedeńskie wydawało własne czasopismo „Erkenntnis” oraz serię «Schriften zur Wissenschaftlichen Weltauffasung»; jego działalność została przerwana wskutek faszyzacji Austrii i przyłączenia jej (1938) do Niemiec; członkowie Koła Wiedeńskiego wyemigrowali, głównie do Wiekiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia