Kazański Chanat
 
Encyklopedia PWN
Kazański Chanat,
państwo tatarskie w XV–XVI w. na środkowym Powołżu (na terytorium dawnej Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej);
zamieszkiwali je Tatarzy, Mordwini, Udmurtowie, Czuwasze, Maryjczycy, Baszkirzy i in. plemiona; stolica — Kazań; grabieżcze najazdy wojsk kazańskich na wschodnie ziemie ruskie — Moskwę i Niżni Nowogród nasiliły się w latach 20. XVI w.; odwetowe wyprawy wojsk ruskich doprowadziły 1478 do zdobycia Kazania i osadzenia na tronie chana, zwolennika Moskwy; 1487–1521 Chanat Kazański pozostawał w wasalnej zależności od Moskwy, a od 1524 — od Turcji. Po wyprawach kazańskich 1545–52 ros. wojsk Iwana IV Groźnego Chanat Kazański został zlikwidowany, a północne Powołże przyłączone do Rosji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia