Czuwasze
 
Encyklopedia PWN
Czuwasze,
lud zamieszkujący Czuwaszję, poza tym tereny sąsiednie oraz Syberię i Azję Środkową;
ok. 1,8 mln (lata 90. XX w.); język czuwaski z grupy tur.; w etnogenezie Czuwaszów uczestniczyły plemiona ugrofińskie, Bułgarzy wołżańsko-kamscy (I tysiącl.) i ludy mong.-tatar. (XIII–XIV w.); pierwotnie praktykowali szamanizm; w XVIII w. przyjęli prawosławie; tradycyjną formą organizacji społ. była wspólnota obejmująca jedną lub kilka osad; gł. zajęcia: uprawa zbóż, hodowla; bogaty folklor (taniec, muzyka, pieśni) oraz rzemiosło (m.in. haft i tkactwo).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia