Czuwaszja
 
Encyklopedia PWN
Czuwaszja, ros. Czuwaszyja, czuwaskie Czawasz, Republika Czuwaska, ros. Czuwạszskaja Riespụblika, czuwaskie Czawasz Respubliki,
republika w Federacji Ros., nad środkową Wołgą;
pow. 18,3 tys. km2, 1,3 mln mieszk. (2010), gł. Czuwasze oraz Rosjanie; stol. Czeboksary. Powierzchnia nizinna, pagórkowata (wysokość do 241 m); klimat umiarkowany, kontynent.; gł. rz. Wołga oraz jej dopływy (Sura, Cywil); ponad 30% pow. zajmują lasy. Region roln.-przem.; uprawa zbóż, grochu, konopi, tytoniu, chmielu; hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec; przemysł elektromaszynowy, chem., włók., drzewny, spoż.; na Wołdze rozwinięta żegluga.
Historia. Ziemie obecnej Czuwaszji w VIII–X w. należały do Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej, od XIII w. pod zwierzchnością tatar. (Złota Orda, kazański chanat); 1552 przyłączone do Rosji; w 2. poł. XIX w. rozwój przemysłu; po walkach 1917–18 ustaliła się władza sowiecka; 1920 utworzono Czuwaski Obwód Autonom., przekształcony w Czuwaską ASRR w składzie Ros. FSRR; od V 1991 Czuwaszja; 31 III 1992 podpisała układ o stowarzyszeniu z Federacją Rosyjską.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia